موسسه نام آوران شهد قلم با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش با 18سال سابقه ی درخشان و کادر حرفه ای. فعال در زمینه ی تدریس خصوصی کلیه دروس در تمام مقاطع تحصیلی، امور آموزشی، آموزش زبان های خارجی و نهضت سواد آموزی با مدیریت خانم سنایی

ویژگی تصویر

پروفایل

  /  منصوره صدیقی

منصوره صدیقی

مدرس فیزیک

آمــوزش مســتمر درس فیزیــک در دوره متوســطه بــا تسلط بر محتوی آموزشی کنکوری با 10 سال سابقه تدریس در برترین آموزشگاه های تهران

خانم معصومه صدیقی عطار

آمــوزش مســتمر درس فیزیــک در دوره متوســطه بــا تسلط بر محتوی آموزشی کنکوری

آموزش شیوه های نوین حل تمرین، برگذاری جلسات فصلی با اولیا جهت اعلام گـزارش نتیجـه بهبـود یـا عـدم مـوفقیت دانـش
آموزان

استاد یار دانشگاه تهران دانشکده فیزیک
دارای مدرک دکترای فیزیک از دانشگاه تهران

رزومه کاری

مدرس ریاضی و فیزیک

از پایه تا کنکور

مدرک تحصیلی

دکترای فیزیک

سابقه تدریس

10سال

عضویت کاربر

شما اجازه ثبت نام ندارید

بازنشانی کلمه عبور